Vẹt Red Lorri Thái Lan

Red lorri vẹt nhập từ thái lan
Dòng vẹt biết nói tiếng người
Tập nói từ 4 tháng tuổi
Bản tính nhí nhảnh quấn người
Thích nhảy hơn bay
Ăn trái cây tươi – hạt – bắp
Baby ăn bột chuyên dụng

Red lorri vẹt 1